MENU

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που δεν συγκαταλέγονται στις κατηγορίες για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε εκατό πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ, εκ των οποίων εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Τα λοιπά εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δικαιούχοι

Εμπορική εταιρία
Συνεταιρισμός
Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά και υπό προϋποθέσεις τους παρακάτω κλάδους και υπηρεσίες:

Eξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων,
Aφαλάτωση θαλασσινού νερού υπό προϋποθέσεις,
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο κ.λπ.,
Επενδύσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. που υλοποιούνται σε έκταση άνω των 300 στρεμμάτων,
Υπηρεσίες γηπέδου,
Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων και υπηρεσιών σιδερωτήριων ρούχων,
Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης,
Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας,
Ανακύκλωση,
Εκδοτικές δραστηριότητες.

Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360ο ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

Τύπος επιχείρησης  Μεγάλες Μεσαίες Μικρές Πολύ μικρές Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ., Ο.Π κλπ
Ελάχιστος προϋπολογισμός 1.000.000 € 500.000 € 250.000 € 100.000 € 50.000 €

Είδη ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή
Επιχορήγηση
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Διαδικασία αξιολόγησης

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Στην περίπτωση της συγκριτικής αξιολόγησης, μετά την έκδοση αποφάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται, με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από:

α. Την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Σ.Δ.Ι.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή

β. την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδεται στις περιπτώσεις που η υποβληθείσα αίτησή του απορρίπτεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας ή της πράξης που εκδίδεται κατά την αξιολόγηση του ευλόγου κόστους και τον έλεγχο των δεικτών βαθμολογίας.

Η υποβολή των επενδυτικών σεχεδίων πραγματοποιήται στο Πληροφοριακό Σύστημα Αναπτυξιακού Nόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας