ΓΡΑΒ. Γ- ΦΟΥΚ. Δ ΟΕ

ΓΡΑΒ. Γ- ΦΟΥΚ. Δ ΟΕ

Έργο:

Ίδρυση Ναυτιλιακής εταιρείας με δραστηριότητα «Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας»

Πηγή Χρηματοδότησης:

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»