ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ

ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ

Έργο:

Ίδρυση μονάδας εντατικής εκτροφής ινδιάνων (γαλοπούλες) για παραγωγή κρέατος

Πηγή Χρηματοδότησης:

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, Καθεστώς ενισχύσεως «Νέες ανεξάρτητες MME»