ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έργο: Συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος «GREEN FEEDS» Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Continue Reading ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ