ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ

Έργο: Ίδρυση μονάδας εντατικής εκτροφής ινδιάνων (γαλοπούλες) για παραγωγή κρέατος Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, Καθεστώς ενισχύσεως «Νέες ανεξάρτητες MME»

Continue Reading ΦΑΡΜΑ ΜΙΧΑΣ ΙΚΕ