ΓΡΑΒ. Γ- ΦΟΥΚ. Δ ΟΕ

Έργο: Ίδρυση Ναυτιλιακής εταιρείας με δραστηριότητα «Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας» Πηγή Χρηματοδότησης: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Continue Reading ΓΡΑΒ. Γ- ΦΟΥΚ. Δ ΟΕ

PELIVA NATURE & SUITS

Έργο: Ίδρυση τουριστικής μονάδας, ενοικίασης επιπλωμένων πολυτελών διαμερισμάτων στο Πήλιο Μαγνησίας Πηγή Χρηματοδότησης: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Continue Reading PELIVA NATURE & SUITS